ADRESGEGEVENS


 

Mureau Auto's
Brouwerijstraat 43
4845 CM   Wagenberg
 
GSM: 06-10893150
TEL: 076-5935655

 

Mail: info@mureauautos.nl
 
KvK: 20140736
BTW Nr: NL 819395511 B01
Bank Rekening Nr:

NL13 RABO 01340 52 463

 

 

 

Privacy-beleid

 

   Mureau Auto’s hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit doen wij door ons te houden aan de Europese wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

   In dit privacy-beleid geven we informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten.

 

Mureau Auto’s

    Verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

    Deze staan beschreven in dit privacy-beleid;

   

    Mureau Auto’s

 

    Vraagt alleen naar persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden;

    Treft passende technische en/of organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;

    Verwijderd klantgegevens van inactieve klanten die langer dan twee jaar geen opdracht hebben verstrekt;

    Is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteert deze. Klanten kunnen te allen tijde vragen om verwijdering uit  het klantenbestand.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?


    Uw persoonsgegevens worden door Mureau Auto’s verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

     Het versturen van offertes & facturen voor onze werkzaamheden, zoals onderhoud & reparatie aan automotive, auto verkoop en zzp werkzaamheden.

     Het informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

 

Welke persoonsgegevens vragen wij aan u?

  • (bedrijfs-)naam, adres en woonplaats;

  • kenteken van uw auto(‘s);

  • telefoonnummer;

  • e-mailadres.

Verstrekking aan derden
    Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Daarnaast wordt onze fiscale administratie gedaan door een accountantskantoor. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Vragen
    Indien u na het doornemen van ons privacy-beleid, of in algemene zin, vragen heeft dan kunt u contact  opnemen met Mureau Auto’s.